Bc. Jitka Veselá

Diplomová práce

Personální marketing a jeho uplatnění v podnikové praxi

Human Resources Maketing in Business Practice
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Personální marketing a jeho uplatnění v podnikové praxi“ je analýza uplatnění personálního marketingu v konkrétním podniku a návrh na zlepšení v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů. Teoretická část pojednává o jednotlivých personálních činnostech podniku. Praktická část je zaměřena na analýzu stavu personálního marketingu ve vybraném podniku. V závěru jsou navržena …více
Abstract:
Topic of the diploma work „Human Resources Marketing in Business Practice“ is the analysis of practical use of human resources marketing in a concrete company and a proposal for improvements in particular areas of human resources management. The theoretical part deals with particular personnel activities in a company. The practical part focuses on the analysis of the situation in human resources marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Lenka Jaterková
  • Oponent: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta