Apolena VALENTOVÁ

Diplomová práce

Analýza tematického okruhu Lidé a čas ve vybraných učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

Analysis of the thematic area Man and Time in the selected textbooks for the educational area Man and His World
Anotace:
Diplomová práce má za úkol analyzovat učebnice vybraných nakladatelství pro tematickou oblast Lidé a čas pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Teoretická část se zabývá učebnicí a jejími funkcemi a strukturou, dále také vybranými nakladatelstvími. Také se věnuje učiteli a žákovi v kontextu problematiky učebnic. Je zde popsán Rámcový vzdělávací program. Výzkumná část analyzuje učebnice z pohledu …více
Abstract:
This dissertation is focused on analysing textbooks of chosen publishers for the thematic area Man and Time for educational field Man and his World. The theoretical part deals with textbook and its functions and structure, and the chosen publishers as well. It is also devoted to a teacher and student in the context of issues of the textbooks. There is also described general educational programme. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALENTOVÁ, Apolena. Analýza tematického okruhu Lidé a čas ve vybraných učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta