Bc. Kateřina Rosická

Diplomová práce

Specifiky integrované marketingové komunikace ve farmaceutickém průmyslu

Specifics of Integrated Marketing Communications in The Pharmaceutical Industry
Anotace:
Diplomová práce vychází z obecné struktury marketingového mixu a marketingového komunikačního mixu, jeho nástrojů, prostředků a technik, které dále využívá jako referenční rámec pro stanovení specifik integrované marketingové komunikace ve vybraném odvětví (oboru). Ty poté dokládá relevantními kazuistikami. V závěru práce přináší shrnutí jednotlivých specifik, hodnotí jejich přínos a identifikuje potenciální …více
Abstract:
This diploma thesis is based on the general structure of marketing mix and marketing communication mix, its tools, activities and techniques, which are then used as a reference framework for defining the specifics of the integrated marketing communication in selected sector (industry). These specifics are then demonstrated by relevant case studies. In the conclusion it provides a summary of particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní