Tereza Kropíková

Bachelor's thesis

Environmentální dopad divadelního provozu na území města Brna

Environmental Impact of Theaters in Brno
Abstract:
Bakalářská práce Environmentální dopad provozu divadel: příklady z města Brna pojednává o problematice environmentální šetrnosti a jejích aspektech při provozu divadel. Teoretická část přibližuje základní pojmy spojené se šetrností k životnímu prostředí a specifikuje jejich roli při provozu divadel. Empirická část seznamuje čtenáře s příklady čtyř brněnských divadel a s jejich současným přístupem k …more
Abstract:
Diploma thesis Environmental Impact of Theatres in Brno deals with environmental aspects of the theatre practice and its specifics in the city of Brno. The theoretical part focuses on environmental suistainability and its connection with theatre practice. In the empirical part, the author tries to further cover aspects of theatre suistainability by addressing the issues of four theatres located in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Vít Kouřil
  • Reader: Ing. Jana Vondráčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/lugag/