Lenka DARMORISOVÁ

Bakalářská práce

Tematický plán školení bezpečnosti práce žáků v odborném výcviku oboru nástrojař

The Thematic Plan of the Safety Working for Apprentices at the Special Education of the Toolmaker Subjekt
Anotace:
Ve své bakalářské práci popisuji všeobecný vznik, vývoj a současnost učňovského školství a historii Střední školy technické a zemědělské v Mohelnici. Podle ŠVP oboru nástrojař je sestaven seznam školení bezpečnosti práce, které učitelé provádějí u všech žáků odborného výcviku. V rámci rozhovorů s učiteli vyhodnotím jejich zkušenostmi se školením žáků z bezpečnosti práce. Na závěr provedu celkové zhodnocení …více
Abstract:
I describe general origin, development and present apprenticeships and history of the Central Institute of Technology and Agriculture in Mohelnice in my bachelor work. The list of safety training that teachers apply to all students of vocational training ist compiled according to SEPs of the toolmaker subject. I evaluate teachers experince in training students in the safety working. I do a global evalution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2014
Zveřejnit od: 9. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DARMORISOVÁ, Lenka. Tematický plán školení bezpečnosti práce žáků v odborném výcviku oboru nástrojař. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3wk9m3 3wk9m3/2
9. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.