Soňa Juhasová

Bakalářská práce

Analýza marketingového prostředí organizace Naděje Zlín

Analysis of Marketing Environment of the Organization Naděje Zlín
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového prostředí organizace Naděje Zlín. Cílem je analyzovat současný stav a navrhnout vhodná doporučení pro zlepšení stávajícího prostředí. Teoretická část zahrnuje základní informace o neziskových organizacích, marketingový mix, marketingovou komunikaci, specifika marketingového řízení a informace o marketingovém prostředí. Praktická část popisuje neziskovou …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the analysis of marketing environment of the organization Naděje Zlín. The purpose is to analyze the current situation and propose appropriate recommendations to improve the current environment. The theoretical part includes basic information about nonprofit organizations, marketing mix, marketing communication, specifics of marketing management and information about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Barbora Haltofová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Juhasová, Soňa. Analýza marketingového prostředí organizace Naděje Zlín. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika

Práce na příbuzné téma

Všechny práce