Mgr. Michal KUBÍČEK

Master's thesis

Search engine optimization jako účinný nástroj elektronického marketingu

Search engine optimization, effective tool of electronic marketing
Anotácia:
Cílem této práce je na praktickém příkladu ukázat způsob, jak zvýšit návštěvnost webových stránek za použití poznatků a praktik jednoho z nejefektivnějších nástrojů elektronického marketingu {--} optimalizace stránek pro vyhledávače (search engine optimization {--} SEO). Práce předkládá teoretické základy pro pochopení postupů a chování vyhledávačů jako Google.com nebo Seznam.cz, které jsou v současné …viac
Abstract:
The aim of this work is to demonstrate by means of a practical example a way of increasing web page hits using pieces of knowledge of one of the most effective electronic marketing tools {--} the SEO (Search Engine Optimization). This work brings forward theoretical basics for understanding techniques and behaviour of search engines which are nowadays the most effective tools in gaining new customers …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007
Identifikátor: 4950

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2007
  • Vedúci: Mgr. Štěpán Prachař

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍČEK, Michal. Search engine optimization jako účinný nástroj elektronického marketingu. Zlín, 2007. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.