Bc. Ilona Fousková

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost bank v ČR

Corporate Social Responsibility of Banks in the Czech Republic
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce se věnuje vymezení problematiky CSR ve všech jejích oblastech včetně vývoje konceptu CSR. Také jsou zde popsány možné výhody a nevýhody, které může podnik získat implementací konceptu CSR do obchodního prostředí. Následně je věnována pozornost CSR v ČR a ve světě. Cílem aplikační části bakalářské práce je analýza uplatňování společenské odpovědnosti v ekonomickém, environmentálním …více
Abstract:
The theoretical part of bachelor's dissertation deals with defining issue of CSR in all areas including the development of the CSR concept. The dissertation also described the possible advantages and disadvantages which company can gain by implementing the concept of CSR to the business environment. Subsequently, attention is paid to CSR in the Czech Republic and in the world. The aim of the application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace