Mgr. Daniela Reischlová

Bachelor's thesis

Americká zahraniční politika vůči Latinské Americe za Kennedyho administrativy - Alliance for Progress

American Foreign Policy in Latin America under Kennedy Administration - Alliance for Progress
Abstract:
Práce se zabývá americkou zahraniční politikou vůči Latinské Americe za Kennedyho administrativy, respektive programem Alliance for Progress. Cílem práce je určit, do jaké míry představuje Alliance for Progress zásadní změnu amerického přístupu a do jaké míry se jedná o pouhou modifikaci tradiční americké politiky vůči tomuto regionu. Práce spíše než detailní analýzu programu nabízí jeho zasazení do …more
Abstract:
The work deals with the issue of American foreign policy in Latin America under Kennedy administration, precisely with the program Alliance for Progress. The aim is to determine to which extent Alliance for Progress represents a fundamental change in the American approach and to what extent it is a mere modification of traditional American policies towards this region. The program is placed in a broader …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2008
  • Supervisor: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií