Bc. Jana Krejčířová

Bachelor's thesis

Australian English

Australian English
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá australskou angličtinou a popisuje několik typických znaků, které se liší od britské angličtiny. Práce obsahuje historický základ, vývoj australské angličtiny a typické znaky z oblastí morfologie, lexikologie a fonologie, které jsou zde vysvětleny a uvedeny na příkladech. Cílem této práce je obohatit čtenářovo povědomí o australské angličtině a také celkově zlepšit chápání …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with Australian English and describes several specific features of this variety that differ from British English. Thesis provides historical background, development of the Australian English and features within morphological, lexicological and phonological fields, which are explained and supported by examples. Aim of this thesis is to enhance reader´s awareness about Australian …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2017
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Ondřej Harnušek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta