Veronika Loukotová

Bakalářská práce

E-learningový kurz pro programovací jazyk Java

E-learning course for the Java programming language
Anotace:
Cílem této práce bylo prostudovat a porovnat aktuálně dostupné e-learningové začátečnické kurzy pro jazyk Java a tyto znalosti následně využít k vytvoření kurzu vycházejícího ze seminářů organizace Czechitas. Nově vytvořený kurz sestává z 10 lekcí, jejichž náplň pokrývá základní programovací koncepty. Lekce se skládají z videí, jejichž součástí je vizuální představení vyučovaného konceptu, teoretické …více
Abstract:
The aim of this thesis was to research and compare currently available e-learning beginner courses for Java programming language and use the acquired information to create a new course from the materials of the Czechitas organisation. The newly created course consists of 10 lectures whose topics cover the basic programming principles. The lectures are composed of videos, containing visual representations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky