Veronika Loukotová

Bachelor's thesis

E-learningový kurz pro programovací jazyk Java

E-learning course for the Java programming language
Abstract:
Cílem této práce bylo prostudovat a porovnat aktuálně dostupné e-learningové začátečnické kurzy pro jazyk Java a tyto znalosti následně využít k vytvoření kurzu vycházejícího ze seminářů organizace Czechitas. Nově vytvořený kurz sestává z 10 lekcí, jejichž náplň pokrývá základní programovací koncepty. Lekce se skládají z videí, jejichž součástí je vizuální představení vyučovaného konceptu, teoretické …more
Abstract:
The aim of this thesis was to research and compare currently available e-learning beginner courses for Java programming language and use the acquired information to create a new course from the materials of the Czechitas organisation. The newly created course consists of 10 lectures whose topics cover the basic programming principles. The lectures are composed of videos, containing visual representations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky