Mgr. Petra Prchlíková

Diplomová práce

České časopisy pro děti a mládež vydávané v zahraničí

Czech children’s and juvenile periodicals published in foreign countries
Anotace:
Diplomová práce mapuje česká periodika vydávaná pro děti a mládež v českých menšinách v zahraničí, přednostně v meziválečném období v evropských zemích (Jugoslávie, Rakousko, polská Volyň a k tomu navíc Podkarpatská Rus) a ve Spojených státech amerických. Soustředí se zejména na periodika určená dětem ve věku povinného vzdělávání. Vedle přehledu a rozboru jednotlivých titulů shrnuje i jejich společné …více
Abstract:
Diploma thesis aims at making an overview of the Czech periodicals published for children and youth among the Czech minorities abroad, primarily in European countries (Yugoslavia, Austria and Polish Volhynia, as well as Carpathian Ruthenia) and in the United States of America between the two World Wars. Primarily, it focuses on periodicals intended for children in the age of compulsory education. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta