Bc. Viktor Lukjanov

Diplomová práce

Derivace a charakterizace lidských embryonálních kmenových buněk vhodných pro klinické aplikace

Derivation and characterization of human embryonic stem cell lines suitable for clinical applications
Anotace:
Výzkum embryonálních kmenových buněk slibuje široké uplatnění těchto buněk v léčbě celé řady v současnosti nevyléčitelných onemocnění člověka. Příprava léčebných přípravků odvozených z embryonálních kmenových buněk musí probíhat ve speciálních a přísně kontrolovaných podmínkách. Standardní kultivační systém kmenových buněk se skládá z vyživovacího média a podpůrné povrchové vrstvy nezbytné pro udržení …více
Abstract:
Embryonic stem cell research promises wide application of these cells in therapy of many human diseases which are incurable at the moment. Therapeutic drugs from embryonic stem cells have to be prepared under strict supervision and in a special clinically clean environment. Standard cultivation of embryonic stem cells consists of cultivation media and supportive surface layers which are necessary for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta