Bc. Miroslava Peterková

Diplomová práce

Úloha miRNA v řízení buněčného dělení a diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do neurálních kmenových buněk

The role of microRNA in cell cycle regulation and differentiation of human embryonic stem cell-derived neural stem cells
Anotace:
MikroRNA byly identifikovány jako zásadní molekuly pro regulaci genové exprese. Jejich vliv a specifický mechanismus účinku je přítomen i ve fyziologii lidských embryonálních kmenových buněk. Tyto buňky jsou charakteristické pro svoji schopnost sebeobnovy a pluripotence, jež je úzce spojena se strukturou buněčného cyklu. Lidské embryonální kmenové buňky tak skýtají velký diferenciační potenciál a možnost …více
Abstract:
MicroRNAs have been identified as essential molecules for gene expression regulation. Their influence and specific mechanism of action is also present in the human embryonic stem cell physiology. These cells are characterized by their ability to self-renewal and pluripotency, which is closely linked to the cell cycle structure. Thus, human embryonic stem cells provide a great differentiation potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta