Bc. Marie Vlková

Bachelor's thesis

Evaluation of Pupils with Specific Learning Difficulties in English Langugage Teaching

Evaluation of Pupils with Specific Learning Difficulties in English Langugage Teaching
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá metodami hodnocení žáků se specifickými poruchami učení ve výuce anglického jazyka. Účelem empirického výzkumu bylo zjistit používané metody hodnocení na druhém stupni základních škol. Byla použita kvantitativní metoda výzkumu. Teoretická část byla rozdělena do dvou hlavních kapitol. První se týkala specifických poruch učení se zaměřením na dyslexii. Druhá kapitola popisuje …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with methods of evaluation used for pupils with specific learning difficulties in English language teaching. The purpose of the empirical research has been to find out used methods of evaluation at lower secondary schools. Quantitative methods of research were used. The theoretical part has been divided into two main chapters. The first one concerns specific learning difficulties …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Naděžda Vojtková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta