Bc. Michael Lerch

Diplomová práce

Green marketing

Green marketing
Anotace:
Hlavním cílem této práce je posoudit a porovnat absolutní hodnoty faktorů, které ovlivňují chování spotřebitele při nákupu udržitelných produktů a zhodnotit frekvenci a množství výskytu zeleného marketingu mezi zeměmi s nižší a vyšší úrovní přístupu k ochraně životního prostředí. První část popisuje teorii jako základní znalosti potřebné k analýze chování spotřebitele. Druhá část se zabývá hlavním …více
Abstract:
The goal of the thesis "Green marketing" is to analyze and compare the absolute values of factors that influence buying green products and explain the frequency and quantity of green marketing between low and high eco-friendly countries using the case study of the Czech Republic, Denmark, and the Netherlands. The first part presents the theoretical background as the key knowledge needed for the consumer …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Anida Krajina, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management