Michal Kokoř

Diplomová práce

Domácí péče v ČR v letech 2008-2015 a její potenciál z pohledu zdravotnického holdingu

Home care in Czech republic in the years 2008-2015 and its potential from the point of view of the healthcare holding
Anotace:
Cílem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu pro vstup jedné z největších českých zdravotnických skupin do odvětví domácí péče v ČR a získání významného tržního podílu. V teoretické části autor popisuje současný způsob fungování a financování domácí péče v ČR a její vývoj v letech 2008-2015, pro která jsou k dispozici relevantní data. Výdaje na domácí péči v tomto období vzrostly o téměř …více
Abstract:
The aim of this Master's thesis is to develop a business plan for the entry of one of the largest Czech healthcare groups to the home health care sector in the Czech Republic and capturing a significant market share. In the theoretical part, the author describes the current way of functioning and financing of home care in the Czech Republic and its development in 2008-2015. Relevant data is available …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2018
  • Vedoucí: Karina Kubelková
  • Oponent: Ludmila Vebrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72063

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika