Monika Smolková

Bakalářská práce

Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí v zemích Visegrádslé čtyřky.

Environmental protection expenditure in Visegrad countries
Anotace:
Výdaje na ochranu životního prostředí jsou významné ze dvou hledisek. Prvním je jejich příspěvek k řešení problémů životního prostředí. Druhým je problém jejich efektivnosti, protože představují značný objem prostředků vynakládaných z veřejných rozpočtů i soukromých zdrojů. Ve své práci se věnuji veřejným výdajům na ochranu životního prostředí v zemích Visegradské čtyřky a hlavním cílem je provést …více
Abstract:
Environmental protection expenditures are important from two major points of view. The first point is due to the expenditures' contributions to tackle environmental problems. The other point results from the problem of efficiency, because expenditures constitute a substantial part of funds from public budget and private sources. In my work I investigate the public environmental protection expenditures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2008
  • Vedoucí: Petr Šauer
  • Oponent: Antonín Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/12301

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management