Václav FOLK

Bakalářská práce

Využití potenciálu větrné energie

Usage of wind power engineering
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na využití potenciálu větrné energie v České republice a ostatních evropských státech. Snahou je vytvořit určitý přehled, který může sloužit jako úvod do celé této problematiky. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, ve kterých je postupně probrána celá problematika. V první části se zabývá vznikem větru, jeho historickým využitím a celkovými technickými …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on exploiting the potential of wind energy in the Czech Republic and other European countries. The effort is to create an overview that can serve as an introduction to this issue. The thesis is divided into three main parts in which the whole issue is discussed. The first part deals with the emergence of wind, it's historical use and overall technical parameters. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Bělík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOLK, Václav. Využití potenciálu větrné energie. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/