Ing. Lenka Rapantová

Bakalářská práce

Náklady spojené s vysokoškolským studiem a jejich financování

University study costs and their financing
Abstract:
The subject of my bachelor’s work is to describe the structure of higher education in the CR, the cost of higher education and how to finance them. Objective of the work is to analyse the cost of higher education students and income opportunities of those students. The theoretical part will focus on description of Higher Education in CR, definition of study costs and sources of funding. The practical …více
Abstract:
Predmetom mojej bakalárskej práce je popis štruktúry vysokého školstva v ČR, nákladov spojených s vysokoškolským štúdiom a spôsobov ich financovania. Cieľom práce je analýza nákladov študentov na vysokoškolské štúdium a možností príjmov týchto študentov. V teoretickej časti sa zameriam na deskripciu vysokého školstva v ČR, vymedzenie študijných nákladov a zdrojov ich financovania. V praktickej časti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta