Bc. Jan Kreutzer

Bachelor's thesis

Management sportovní akce – Regionální hry Speciální olympiády v Brně

Management of sport event – Regional Games of Special Olympics in Brno
Abstract:
Cílem bakalářské práce je popsat organizaci Regionálních her Speciální olympiády v Brně, provést analýzu a vyhodnocení sportovní akce. Teoretická část vymezuje pojmy managementu, zabývá se řízením dobrovolníků a historií Světového a Českého hnutí speciálních olympiád. Praktickou část tvoří popis procesu pořádání, analýza a doporučení do příštích let.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to describe the organisation of Regional Games of Special Olympics in Brno, make an analysis and evaluation of sporting event. The theoretical part defines the terms of management, deals with the management of volunteers and the history of the Special Olympics International and Czech movement of the Special Olympics. The practical part consists of the description of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií