Mgr. Miroslav Novák

Master's thesis

Realizace primární prevence na prvním stupni základní školy

Implementation of Primary Prevention at Primary School
Anotácia:
Diplomová práce „Realizace primární prevence na prvním stupni základní školy“ se zabývá současným pojetím rizikového chování žáků mladšího školního věku a jeho prevencí na prvním stupni základních škol. Hlavním cílem této práce je získat podklady pro zhodnocení efektivity poskytovaných preventivních opatření u konkrétní školy a na jejich základě navrhnout úpravy vedoucí k jejich zlepšení. Teoretická …viac
Abstract:
The diploma thesis "Implementation of Primary Prevention at Primary School" deals with the current concept of risky behaviour of pupils of early school age and its prevention at primary schools. The main objective of this thesis is to collect data for the evaluation of the effectiveness of preventive measures provided at a specific school and on the basis of this evidence to propose adjustments leading …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2022
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta