Bc. Simona Gálová

Bakalářská práce

Stimulačně edukativní skupiny pro děti předškolního věku v návaznosti na první stupeň základní školy

Educational-stimulating groups for preschool children in connection with the first class of primary school
Anotace:
Bakalářská práce Stimulačně edukativní skupiny pro děti předškolního věku v návaznosti na první stupeň základní školy se zabývá programem Edukativně stimulační skupiny, určen pro děti předškolního a mladšího školního věku. Je realizován v mateřských školách, základních školách a školských institucích kvalifikovanými pedagogy na základě Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Bakalářská …více
Abstract:
Bachelor thesis Educational-stimulating groups for preschool children in connection with the first class of primary school deals with program Educationally stimulative groups designed for children of preschool and school age. It is being implemented in schools or educational institutions qualified teachers on the basis of general Educational program for preschool education. Bachelor thesis is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta