Michal Slavík

Diplomová práce

Search Engine Marketing neziskových organizací

Search Engine Marketing of Nonprofit Organizations
Anotace:
Cílem práce je navržení metodiky pro Search Engine Marketing (SEM) v neziskových organizacích zohledňující a využívající jejich specifika. Dalšími cíli je evaluace této metodiky v praxi a analýza současného stavu na poli SEM v neziskových organizacích. Cíle je dosaženo syntézou teorie SEM, poznatků z terénního výzkumu a autorovy několikaleté praxe. Navržená metodika se opírá o hypotézy, že neziskové …více
Abstract:
The goal of this thesis is to design methodics for Search Engine Marketing (SEM) in nonprofit organizations (NPOs) which takes advantage of their specifics. Other goals include practical evaluation of the methodics and analysis of the current state of NPOs websites. Determined goals are reached by merging theoretical background from relevant literature with the knowledge gained during field research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: Tomáš Kliegr
  • Oponent: Jan Nemrava

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33396