Alžběta Bartoníčková

Master's thesis

Gender (In)equality in the Czech Republic. How to foster gender equality in a company.

Genderová (ne)rovnost v České republice. Jak podporovat rovnost žen a mužů ve firmě.
Anotácia:
Cílem diplomové práce je prozkoumat problém genderové nerovnosti v České republice, představit, proč a jak by měly společnosti podporovat rovnost pohlaví, a provést vlastní výzkum. Aby bylo možné správně posoudit situaci v Česku, je diverzita a rovnost žen a mužů představena z obecného pohledu, i z pozice Evropské unie. Cílem výzkumu je doporučit společnostem působícím v České republice, jak nejlépe …viac
Abstract:
The goal of the master’s thesis is to examine the problem of gender inequality in the Czech Republic, introduce why and how should companies foster gender equality, and conduct our own research. In order to correctly assess the situation in Czechia, diversity and gender equality is presented from a general outlook as well as from the European Union position. The goal of the research is to recommend …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedúci: Tereza Králová
  • Oponent: Jana Tikalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83852