Bc. Romana Havranová

Bakalářská práce

Špecifiká vybranej kultúry a ich vplyv na služby cestovného ruchu.

Specifics of selected culture and their influence on tourism services.
Abstract:
The bachelor thesis is aimed at American culture and its specifics. The aim of this work is to analyse basic values and requirements of American society on tourism services and con-front them with Russian culture. In the theoretical part of Bachelor‘s dissertation I defined and explained basic concepts related to the topic. In the first part I define the basic con-cepts related to culture, ethics and …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá americkou kultúrou a skúma jej špecifiká. Cieľom práce je analyzovať základné hodnoty a požiadavky príslušníkov americkej kultúry v nadväznosti na služby cestovného ruchu a konfrontovať ich s ruskou kultúrou. V teoretickej časti mojej bakalárskej práce som vymedzila a následne vysvetlila základné pojmy, ktoré úzko súvisia s danou témou. V prvej časti definujem základné pojmy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/byngj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Věra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze