Bc. Eva Kropáčová

Master's thesis

Nelegální migrace a problematika znovuzavedení hraničních kontrol

Illegal migration and reintroduction of border
Abstract:
Práce se zabývá nelegální migrací způsobenou migrační krizí v letech 2015 a 2016 a predikcí rizik vyplývajících pro Českou republiku a s tím související problematikou ochrany státních hranic. Hlavní pozornost je věnována nejen systému ochrany hranic a problematice dočasného zavedení ochrany vnitřní hranice, ale především současným možnostem při ochraně vnitřních hranic, jak v rovině vnitrostátního …more
Abstract:
The thesis deals with illegal migration caused by the migration crisis in 2015 and 2016 and the prediction of risks arising for the Czech Republic and related issues of state border protection. The main attention is paid not only to the system of border protection and the issue of temporary introduction of internal border protection, but also to the current possibilities of internal border protection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2020
  • Supervisor: RSDr. Petr Rožňák, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS