Bc. Denisa Kožnarová

Bakalářská práce

Etika podnikání - výchova manažerů k etickému jednání

Ethics in business - managerial ethics training
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá etickým jednáním podnikatelů v České republice, ale i v mezinárodní sféře. Práce obsahuje 2 části. V první, teoreticko - metodologické části se zabývám nejprve charakteristikou podnikatelské etiky, dále mezinárodní podnikatelskou etikou, situací v ČR, zavedením etiky do strategie podniku a poukážu na samotného manažera a jeho etické jednání. V druhé, aplikační části …více
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with the ethical conduct of entrepreneurs in the Czech Republic as well as in the international sphere. The work consists of two parts. In the first theoretical and methodological part, I deal with the following topics: characteristic of business ethics, international business ethics, the situation in the Czech Republic, and the introduction of ethics to a corporate strategy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Martina Sedláková
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace