Bc. Aneta Rýdlová

Master's thesis

Polské vězeňkyně KT Ravensbrück jako oběti nacistických medicínských experimentů během druhé světové války

Polish female prisoners of CC Ravensbrück as victims of Nazi medical experiments
Abstract:
Tato práce je věnována historii nacistického koncentračního tábora Ravensbrück, který se nachází na německém území poblíž města Fürstenberg a který zároveň sloužil jako jediný koncentrační tábor určený pouze pro ženy. Diplomová práce se zaměřuje na téma medicínských experimentů, které jsou v tomto táboře pravidelně vykonávány od roku 1942. Oběťmi těchto pokusů se stalo 74 polských žen, na něž je tato …more
Abstract:
This diploma thesis is devoted to the history of the Nazi concentration camp Ravensbrück, which is located on German territory near the town of Fürstenberg and which also served as the only concentration camp for women. The thesis focuses on the topic of medical experiments, which have been regularly performed in this camp since 1942. The victims of these experiments were 74 Polish women, on whom this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michal Téra, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rýdlová, Aneta. Polské vězeňkyně KT Ravensbrück jako oběti nacistických medicínských experimentů během druhé světové války. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická