Bc. Aneta Rýdlová

Master's thesis

Polské vězeňkyně KT Ravensbrück jako oběti nacistických medicínských experimentů během druhé světové války

Polish female prisoners of CC Ravensbrück as victims of Nazi medical experiments
Anotácia:
Tato práce je věnována historii nacistického koncentračního tábora Ravensbrück, který se nachází na německém území poblíž města Fürstenberg a který zároveň sloužil jako jediný koncentrační tábor určený pouze pro ženy. Diplomová práce se zaměřuje na téma medicínských experimentů, které jsou v tomto táboře pravidelně vykonávány od roku 1942. Oběťmi těchto pokusů se stalo 74 polských žen, na něž je tato …viac
Abstract:
This diploma thesis is devoted to the history of the Nazi concentration camp Ravensbrück, which is located on German territory near the town of Fürstenberg and which also served as the only concentration camp for women. The thesis focuses on the topic of medical experiments, which have been regularly performed in this camp since 1942. The victims of these experiments were 74 Polish women, on whom this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Michal Téra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rýdlová, Aneta. Polské vězeňkyně KT Ravensbrück jako oběti nacistických medicínských experimentů během druhé světové války. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická