Bc. Miroslava Holá

Diplomová práce

Problematika terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení

The issue of tertiary education of students with specific learning disabilities
Anotace:
Diplomová práce Problematika terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení je rozdělena do čtyř kapitol. Tři kapitoly jsou teoretické, kapitola čtvrtá je praktická. Teoretická část práce shrnuje poznatky týkající se problematiky specifických poruch učení. První kapitola vymezuje teoretická východiska práce. Druhá kapitola pojednává o vzdělávacím systému v České republice, poradenských …více
Abstract:
Diploma thesis The issue of tertiary education of students with specific learning disabilities is divided into four chapters. Three chapters are theoretical and the fourth chapter is practical. The theoretical part of this work summarizes the findings related to the issue of specific learning disabilities. The first chapter summarizes the theoretical background of the thesis. The second chapter discusses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta