Bc. Miroslava Holá

Master's thesis

Problematika terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení

The issue of tertiary education of students with specific learning disabilities
Abstract:
Diplomová práce Problematika terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení je rozdělena do čtyř kapitol. Tři kapitoly jsou teoretické, kapitola čtvrtá je praktická. Teoretická část práce shrnuje poznatky týkající se problematiky specifických poruch učení. První kapitola vymezuje teoretická východiska práce. Druhá kapitola pojednává o vzdělávacím systému v České republice, poradenských …more
Abstract:
Diploma thesis The issue of tertiary education of students with specific learning disabilities is divided into four chapters. Three chapters are theoretical and the fourth chapter is practical. The theoretical part of this work summarizes the findings related to the issue of specific learning disabilities. The first chapter summarizes the theoretical background of the thesis. The second chapter discusses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta