Theses 

Ocenění společnosti La Game a.s. – Bc. Jan Štěrba

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Jan Štěrba

Diplomová práce

Ocenění společnosti La Game a.s.

Evaluation of Company La Game Ltd.

Anotace: Tato práce se zabývá zjištěním tržní hodnoty podniku zabývajícím se prodejem, servisem a pronájmem výherních a loterijních přístrojů. V teoretické části práce se budu věnovat základním pojmům, které souvisejí s oceňováním podniku. Vysvětlím základní principy, s jejichž použitím se určuje hodnota podniku. V praktické části shromáždím soubor dat, která jsou potřebná pro určení hodnoty podniku a odpovím na stanovené otázky a hypotézy. V závěru práce je zhodnocena zvolená metoda ocenění podniku a celkové shrnutí dané problematiky.

Abstract: This work is concerned with finding the market value of a company engaged in the sales, service and rental of gaming and lottery machines. In the theoretical part , I will discuss the basic concepts related to the valuation of the company. Explain the basic principles of their use is determined by the value of the company. The practical part will gather data file , which are needed to determine the value of the company and answer the set questions and hypotheses. In the end of work is considered chosen Method of market valuation and summary of the issue

Klíčová slova: Aktiva, Diskontní míra, Diskontovaný peněžní tok, Ekonomická přidaná hodnota, Finanční analýza, Finanční výkazy, Makroprostředí, Metody oceňování, Mikroprostředí, Pasiva, Peněžní tok, Podnik, Oceňování podniku, Strategický plán, Tržní hodnota, Zisk

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Cedl
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 18:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz