Kateřina Felicja KOČANOVÁ

Bakalářská práce

Vývojová péče o novorozence

Developmental Care of Newborns
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vývojové péče o novorozence. Jejím cílem bylo vypracování plánu ošetřovatelské péče o novorozence, při jehož péči byly využívány prvky vývojové péče. Tento plán byl vypracován na základně stanovených ošetřovatelských diagnóz vycházejících z NANDA International Nursing Diagnosis: Definitions and Classification 2018-2020. Dalším cílem bylo popsat koncept vývojové …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of developmental care of newborns. It's aim was to elaborate a plan for nursing care of a newborn, which would include elements of developmental care. This plan was developer based on NANDA International Nursing Diagnosis: Definitions and Classification 2018-2020. Another goal was to describe the concept of developmental care, it's evolution and current state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Kučová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOČANOVÁ, Kateřina Felicja. Vývojová péče o novorozence. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta