Gabriela PLUHAŘOVÁ

Bachelor's thesis

The Depiction of Economic Migrants from Central and Eastern Europe in British press

The Depiction of Economic Migrants from Central and Eastern Europe in the British Press.
Abstract:
This bachelor thesis deals with migrants from Central and Eastern Europe who have been migrating to the United Kingdom for economic reasons.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá migranty ze střední a východní Evropy, kteří migrují do Velké Británie z ekonomických důvodů
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLUHAŘOVÁ, Gabriela. The Depiction of Economic Migrants from Central and Eastern Europe in British press. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/