Michaela Lustigová

Bakalářská práce

Personální řízení ve vybraném podniku

Personnel management in the selected company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na personální řízení ve vybraném podniku, kde pracuji už třetím rokem. Tato firma poskytuje finanční služby turistům i Čechům cestujícím do zahraničí. Svými službami podporuje cestovní ruch. Popíši a srovnám vybrané činnosti personálního řízení v uvedené firmě s teoriemi publikovanými v odborné literatuře. Na základě zjištěných informací se poté pokusím navrhnout opatření …více
Abstract:
This bachelor´s dissertation centers on human resources management in selected company, where I have been working for last three years. This company provides financial services for tourists and for travelling Czechs. Its services support tourism. I will describe and compare activities of personnel management, used in the company, with the theories published in significant books of this topic. Based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze