Bc. Saskie Olašáková

Diplomová práce

Vývoj nezaměstnanosti v okrese Prostějov

Development of unemployment in a region Prostějov
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vývoj nezaměstnanosti v okrese Prostějov v letech 2010 – 2015. Na základě teoretických poznatků je zpracován rozbor uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a délky nezaměstnanosti. Pro posouzení vývoje nezaměstnanosti v okrese Prostějov byl využit ukazatel míry nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let. Pozornost …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on development of uneployment in a region Prostejov from 2010 until 2015. Based on the theoretical knowledge is processed analysis of unemployed people according to sex, age, education and length of unemployment. To assess the development of unemployment in Prostejov was used the unemployment indicator called the share of unemployed persons in the population aged 15 - 64 years …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Nina Bočková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kamil Říha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting