Mgr. Anna Kůrková

Rigorózní práce

Občanská sdružení jako veřejně prospěšné organizace

Civil Associations as Public Benefit Organisations
Anotace:
Anotace: Rigorózní práce se zabývá především právní úpravou občanských sdružení, jejichž cílem je veřejná prospěšnost. V této souvislosti se rovněž zaměřuje na zvýhodnění, jež jsou ve spojení s výkonem nebo podporou veřejně prospěšných aktivit poskytována. A také, jestli zvýhodněním odpovídají adekvátní povinnosti. Součástí práce je analýza současné, historické i navrhované právní úpravy a mezinárodních …více
Abstract:
Abstract: Rigorous work deals primarily with a legal regulation of civil associations whose aim is public benefit. Connected to this, it also focuses on advantages offered together with achievement or support of public benefit activities. And also if such advantages correspond to adequate responsibilities. The work contains an analysis of a contemporary, historical and proposed legal regulation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta