Klára Cvrčková

Bachelor's thesis

Hromadné ztráty a jejich specifika - třídění raněných

Mass casualties and their specifics - triage
Abstract:
Tato práce se týká tématu hromadných ztrát a třídění raněných. V práci bude popsáno, co jsou to hromadné ztráty, kde všude se s nimi můžete setkat a jak se v takovýchto situacích zachovat. Dále bude práce obsahovat, jak při hromadných ztrátách správně třídit raněné tak, aby byl zajištěn co největší počet přeživších s co nejmenšími následky. Třídění bude popsáno především metodou START (simple triage …more
Abstract:
This paper deals with the topic of mass casualties and triage. The paper describes what mass casulaties are, where you can encounter them and how to act in such situations. Furthermore, the paper contains information about how to correctly perform triage so that the highest possible number of survivors with as small consequences and possible is ensured. Triage will be described particularly using the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Cvrčková, Klára. Hromadné ztráty a jejich specifika - třídění raněných. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií