Bc. Benedikt Kyselka

Bachelor's thesis

Proměny color gradingu po nástupu digitální technologie

The metamorphoses of color grading after the introduction of digital technologies
Anotácia:
Od samého počátku nástupu digitální technologie probíhal vývoj na poli filmového průmyslu závratnou rychlostí vstříc celkové digitalizaci. Cílem této bakalářské práce je nahlédnout do vývoje specifického odvětví filmového průmyslu – jmenovitě color gradingu, jenž primárně zahrnuje různé postprodukční obrazové korekce digitálního záznamu. Výzkum ukázal, že zhruba od roku 2010 do současnosti nepodstoupil …viac
Abstract:
Ever since the emergence of digital technology, the film industry has been rapidly evolving towards an overall digitalization. This bachelor thesis aims to provide a dive into the evolution of a specific part of the film industry – namely color grading, which primarily involves various postproduction image corrections of digital footage. Research has shown that in the period from approximately 2010 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2022
  • Vedúci: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Lengálová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta