Bc. Markéta Mazáková

Master's thesis

Tvorba a realizace výukového programu s problematikou reprodukčního zdraví v činnosti Střediska ekologické výchovy

Creating a learning program focusing on reproductive health and implementing it in an Environmental Education Centre
Abstract:
Anotace Diplomová práce je zaměřena na tvorbu a realizaci výukového programu podporující vzdělávání žáků v oblasti sexuální výchovy. Nabízí metodiku tvorby výukového programu v činnosti střediska ekologické výchovy, zahrnuje specifika sexuální výchovy a zdůvodňuje zastoupení sexuální výchovy v základním vzdělávání. Diplomová práce obsahuje kapitoly věnované vybraným tématům reprodukčního zdraví, které …more
Abstract:
Abstract The diploma thesis is focused on creation and realization of an education programme supporting educating pupils in the field of sex education. It offers methodology of education programme creation in the environmental education centre, it includes sex education specifics and it justifies the presence of sex education in elementary educating. The thesis includes chapters dedicated to the selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radim Slaný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta