Theses 

Migrace ze států bývalé Jugoslávie do Jihomoravského kraje – Bc. Mirjana Stanojević

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Mirjana Stanojević

Bakalářská práce

Migrace ze států bývalé Jugoslávie do Jihomoravského kraje

Migration from the former Yugoslavia in the South Moravian Region

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou migrace ze zemí bývalé Jugoslávie do Jihomoravského kraje od roku 1993 do současnosti. Hlavní pozornost je věnovaná okolnostem, které podmiňují emigraci ze zkoumaných států, respektive imigraci do České republiky a Jihomoravského kraje. Sledované období je rozděleno na dvě části – před rokem 2000 je analyzovaná migrace v souvislostí s válečnými konflikty, zatímco po roce 2000 jde zejména o ekonomicky podmíněnou migraci. V práci se mj. prezentuje i imigrační politika České republiky, aktuální mezistátní a meziregionální spolupráce, jakož i nelegální imigrace a případná kriminalita imigrantů. Za vyvrcholení práce lze považovat poznatky z vlastního šetření, které probíhalo formou dotazníků a má za účel vytvořit, respektive doplnit obraz o postjugoslávských imigrantech v Jihomoravském kraji, tj. kdo jsou, odkud přichází a jaký je jejich příběh.

Abstract: This bachelor thesis is exploring the migration from the former Yugoslav countries to South Moravian region from 1993 til present day. The emphasis is put on the circumstances which caused emigration from the states in question, and immigration to Czech Republic and South Moravian region. The monitored period is divided into two- prior to year 2000, migration was strongly influenced by Yugoslav Wars, while migration after the year 2000 is mostly economically triggered. This thesis deals with questions of Czech immigration policy, international cooperation, illegal immigration and crime of the observed group of immigrants. The last and the most important part is dedicated to the results of the questionnaire survey, with the purpose of getting a better picture about the post-Yugoslav immigrants- who they are, where they come from and what is their story.

Klíčová slova: migrace, bývalá Jugoslávie, Česko, Jihomoravský kraj, migrant, uprchlík migration, former Yugoslavia, Czechia, South Moravian region, refugee

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Tomáš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:28, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz