Bc. Michaela Votýpková

Bachelor's thesis

Etické problémy ve zdravotnických zařízeních

Ethic Problems in Health Care
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá etickými problémy ve zdravotnictví. Pozornost je zaměřena na dodržování etických zásad, kompetence zdravotnického personálu a hodnocení kvality péče ve zdravotnictví. V první teoretické části se bakalářská práce zabývá teoretickou studií obecné etiky, etickými kodexy ve zdravotnictví, členěním kompetenčních přístupů a estetickou medicínou. Další teoretická část mapuje kompetenční …viac
Abstract:
Bachelor's work address ethical code in health care sector. Main focus is oriented to compliance with ethical code, competence of medical staff and rating of quality care in health care. In the first theoretical part is my bachelor's work address general ethics, ethical code in health care sector, structuring competence approach and aesthetical medicine. Further theoretical part is mapping competence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Andrea Pohlová
  • Oponent: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Economics and Medical and Social Services Management