Bc. Michaela Votýpková

Bachelor's thesis

Etické problémy ve zdravotnických zařízeních

Ethic Problems in Health Care
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá etickými problémy ve zdravotnictví. Pozornost je zaměřena na dodržování etických zásad, kompetence zdravotnického personálu a hodnocení kvality péče ve zdravotnictví. V první teoretické části se bakalářská práce zabývá teoretickou studií obecné etiky, etickými kodexy ve zdravotnictví, členěním kompetenčních přístupů a estetickou medicínou. Další teoretická část mapuje kompetenční …more
Abstract:
Bachelor's work address ethical code in health care sector. Main focus is oriented to compliance with ethical code, competence of medical staff and rating of quality care in health care. In the first theoretical part is my bachelor's work address general ethics, ethical code in health care sector, structuring competence approach and aesthetical medicine. Further theoretical part is mapping competence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Andrea Pohlová
  • Reader: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Medical and Social Services Management