Bc. Jiří Novotný

Bachelor's thesis

Ocenění nemovitosti za účelem stanovení pojistné hodnoty

Property Valuation in Order to Establish the Insurance Value
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena v teoretické části na problematiku oceňování nemovitosti za účelem stanovení pojistné hodnoty pro účely pojištění. Práce vychází ze současné situace na pojistném trhu. Jsou v ní popsány metody, standardy a postupy používané pojišťovnami v České republice. Zjistil jsem, že při stanovení výše pojistné hodnoty v závislosti na subjektu, který pojistnou hodnotu stanovuje existují …more
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the theoretical part of the real estate valuation issues in order to determine the insured value for insurance purposes. Work based on the current situation in the insurance market.There are, described the methods, standards and procedures used by insurance companies in the Czech Republic.I discovered that when the insured value, depending on the body that sets the value …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS