Bc. Jiří Novotný

Bachelor's thesis

Ocenění nemovitosti za účelem stanovení pojistné hodnoty

Property Valuation in Order to Establish the Insurance Value
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena v teoretické části na problematiku oceňování nemovitosti za účelem stanovení pojistné hodnoty pro účely pojištění. Práce vychází ze současné situace na pojistném trhu. Jsou v ní popsány metody, standardy a postupy používané pojišťovnami v České republice. Zjistil jsem, že při stanovení výše pojistné hodnoty v závislosti na subjektu, který pojistnou hodnotu stanovuje existují …viac
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the theoretical part of the real estate valuation issues in order to determine the insured value for insurance purposes. Work based on the current situation in the insurance market.There are, described the methods, standards and procedures used by insurance companies in the Czech Republic.I discovered that when the insured value, depending on the body that sets the value …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS