Theses 

Školní připravenost u dětí 1. třídy základního vzdělávání – Veronika PÚPALOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Master programme / field:
Teaching for Primary and Lower Secondary Schools / Teaching for Primary Schools

Veronika PÚPALOVÁ

Master's thesis

Školní připravenost u dětí 1. třídy základního vzdělávání

School Readiness at the first form of elementary school

Abstract: Diplomová práce je zaměřena na školní připravenost u dětí 1. třídy základního vzdělávání. V teoretické části vymezuji pojmosloví k této problematice, které je chronologicky sestaveno, od historického vzniku hlavních pojmů, jejich dělení a znaků až po charakteristiku předškolního dítěte, jeho výchovu, zápis do 1. třídy, pedagogickou a psychologickou diagnostiku a intervenci. Uvádím i popis mladšího školního věku a jeho rozvíjení v úrovni školní připravenosti v 1. třídě a změnu dítěte v žáka, školáka a spolužáka. Výzkumná část porovnává úroveň školní připravenosti na počátku 1. třídy žáků z vesnické a městské třídy a zjišťuje, která oblast dělá žákům největší problém. Pomocí statistického výpočtu ověřuji, zda jsou nebo nejsou mezi pozorovanými žáky z města a vesnice rozdíly. Zkoumané oblasti jsou rozděleny do čtyř hlavních složek školní připravenosti: učení a motivace ke školní práci, somatická úroveň, kognitivní úroveň a emocionální a sociální úroveň. Pro zjištění údajů jsem využila metody pozorování a rozhovorů s dětmi, rodiči a pedagogy předškolního a základního vzdělání.

Abstract: The thesis is focused on the school readiness of children first classes of basic education. In the theoretical part defines terminology on this issue, which is assembled chronologically, from the historical formation of key concepts, their types and characters to the characteristics of preschool child's education, enrollment by 1 class, educational and psychological assessment and intervention. I present a description of primary school age and development level of school readiness in the 1st class and change the role of the child in the pupil, schoolboy and classmate. The research compares the level of school readiness at the beginning of the first class of students from rural and urban classes and figuring out which makes pupils biggest problem. Using statistical calculation I verify whether or not observed among students from the town and village differences. The study area are divided into four main components school readiness: Learning and motivation to school work, somatic level, cognitive level and emotional and social level. To find the data, I used the methods of observation and interviews with children, parents and teachers of preschool and primary education.

Keywords: školní připravenost, školní zralost, odklad školní docházky, předškolní věk, mladší školní věk, mateřská škola, rodina, výchova, učitel, žák, školák, spolužák.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2013
  • Accessible from:: 5. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Alexandra Tomášová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=21992 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

PÚPALOVÁ, Veronika. Školní připravenost u dětí 1. třídy základního vzdělávání. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/6/2019 18:21, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz