Bc. Ingrid Briediková

Bakalářská práce

Finančná analýza výkazu Cash-Flow vybranej spoločnosti

Financial analysis of CASH-FLOW statement selected company
Abstract:
Thesis offers a theoretical overview on the issue of financial analysis of financial statements, focusing on the statement of cash – flow. The practical part targets on analysis of statements of cash – flow within two selected companies and on comparison of its developments for the period between 2007 – 2008. In a conclusion, thesis offers a summary of analyzed results and own suggestions and recommendations …více
Abstract:
Práca prináša teoretický pohľad na problematiku finančnej analýzy účtovných výkazov so zameraním na výkaz cash – flow. Praktická časť sa venuje analýze výkazov cash – flow v dvoch vybraných spoločnostiach a komparácii jej vývojov za sledované obdobie rokov 2007 a 2008. V závere poskytuje práca zhrnutie výsledkov vykonanej analýzy a vlastné návrhy a odporúčania v oblasti zlepšovania vývoja peňažných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Peter Trúchly

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management