Bc. Andrea Barrett

Master's thesis

Podpora prodeje v 21. století jako součást IMK

Sales Promotion in the 21st century as a part of IMC
Abstract:
V diplomové práci je řešena podpora prodeje jako součást integrované marketingové komunikace, její vývoj a rostoucí význam včetně efektivity. Cílem práce je analýza jednotlivých forem podpory prodeje ve společnosti Nespresso. Teoretická část popisuje jednotlivé cíle a formy podpory prodeje, trendy a její stále rostoucí význam v oblasti prodeje a v místě prodeje. Praktická část definuje postavení společnosti …more
Abstract:
This thesis explores sales support as part of integrated marketing communication, its development and the growing importance of including efficiency. The aim is to analyze the various forms of sales promotion at Nespresso. The theoretical part describes the objectives and forms of sales promotion, as well as new trends, and its growing importance in the field of sales and point of sales. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní